Hrvatsko društvo za javno zdravstvo

Povijest društva

Hrvatsko društvo za javno zdravstvo osnovano je 30. listopada 1974. godine kao Sekcija za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene službe Zbora liječnika Hrvatske. Osnivačka skupština održana je u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, a prisustvovalo joj je 19 liječnika.

U ime inicijativnog odbora Skupštinu je otvorio dr. Luka Kovačić. Predložio je sljedeći dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine
 2. Izvještaj inicijativnog odbora za osnivanje Sekcije
 3. Diskusija o potrebi osnivanja Sekcije za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene službe Zbora liječnika Hrvatske i diskusija o programu rada
 4. Zaključci
 5. Donošenje odluke o osnivanju Udruženja za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene službe Saveza ljekarskih društava Jugoslavije
 6. Izbor Upravnog odbora

U Upravni odbor Sekcije predloženi su i izabrani:

 1. Dr. Berislav Skupnjak, predsjednik
 2. Prof. dr. Kajetan Blečić, podpredsjednik
 3. Dr. Luka Kovačić, tajnik
 4. Dr. Ivo Eterović, član
 5. Dr. Vilim Tonković, član
 6. Dr. Karmela Krleža, delegat u Uredničkom savjetu Liječničkog vjesnika
 7. Dr. Zvonko Šošić, blagajnik

Nakon osnivanja društava socijalne medicine u pojedinim republikama javila se potreba za suradnjom i razmjenom iskustava među njima. Ideju za organizaciju jugoslavenskog udruženja za socijalnu medicinu dao je profesor Arif Smajkić iz Sarajeva. Kako su u Bosni i Hercegovini i Srbiji do 1974. godine već bile osnovane sekcije za socijalnu medicinu, to je osnivanjem hrvatske sekcije bio ispunjen uvjet za osnivanje jugoslavenskog udruženja. Ono je osnovano u Zagrebu 30. listopada 1974. godine. Dogovoreno je da će sjedište udruženja u prvom četverogodišnjem mandatu biti u Sarajevu.

Prvi veliki skup novog udruženja socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite nakon osnivanja održao se u Sarajevu 1975. godine kao Konferencija o planiranju razvoja zdravstva, kojem je prisustvovalo preko 1000 sudionika. U razdoblju 25. – 27. ožujka 1978. godine u Sarajevu se održao 1. kongres socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite, posvećen životu i djelu Andrije Štampara. Prilikom ovog kongresa tiskan je i prvi broj časopisa Materia socio-medica Iugoslavica.

Nakon prvog kongresa, 1978. godine tajništvo udruženja prešlo je u Zagreb, u Sekciju za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene službe Zbora liječnika Hrvatske. Mandat tajništva hrvatskog društva završio je na 2. kongresu u Zagrebu 1982. godine. Sljedeće četiri godine sjedište tajništva udruženja bilo je u Sekciji za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Srpskog lekarskog društva, čiji je mandat završio na 3. kongresu održanom 1988. godine u Beogradu.

Između kongresa održavane su stručne konferencije u Skopju, Sarajevu, Splitu i Mostaru.

Raspadom Jugoslavije prestaje rad Udruženja za socijalnu medicinu, a osnivaju se nova društva u novonastalim državama.

Zapisnik 1.Osnivačke skupštine Društva 1974.Priredio: dr. Luka Kovačić