Hrvatsko društvo za javno zdravstvo

O nama

O Društvu

Hrvatsko društvo za javno zdravstvo (HDJZ) je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ-a) u koje se radi ostvarivanja vizije, misije i zajedničkih ciljeva dragovoljno udružuju liječnici specijalisti javnozdravstvene medicine (specijalisti javnog zdravstva), liječnici specijalisti drugih specijalnosti i drugi profesionalci (sukladno Pravilniku o radu HDJZ), koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unapređenja zdravlja u Republici Hrvatskoj.

Društvo se zalaže za zdravlje ljudi i zajednica, za jačanje javnozdravstvene struke uz zagovaranje javnozdravstvenih tema i politika koje podupiru znanost.

Vizija

Naša vizija je biti prepoznat kao nacionalni lider u javnom zdravstvu i preventivnoj medicini za pravično i optimalno zdravlje i dobrobit za sve.

Misija

Poboljšati javno zdravlje i postići jednakost u zdravstvenom sustavu.

Osnovni ciljevi rada HDJZ

  • rad na stručnom i znanstvenom usavršavanju svojih članova, organizacija stručnih i znanstvenih skupova i tečajeva
  • praćenje organizacije i rada u području javnozdravstvene djelatnosti, jačanje kapaciteta javnozdravstvnih radnika i predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje u stručnom i znanstvenom području u djelatnosti javnozdravstvene medicine
  • suradnja s kolegama, organizacijama, akademskim institucijama, stručnjacima i građanima u svrhu što uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području od zajedničkog interesa
  • predstavljanje javnozdravstvene struke u stručnim i znanstvenim tijelima HLZ-a i razvijanje stalne suradnje s ostalim stručnim društvima na područjima od zajedničkog interesa
  • unapređivanje zdravstvene pismenosti i kulture stanovništva
  • predlaganje znanstvenih projekata.

Hrvatsko društvo za javno zdravstvo član je Svjetskog društva za javno zdravstvo (WFPHA) i Europskog društva za javno zdravstvo (EUPHA).