Hrvatsko društvo za javno zdravstvo

Online javnozdravstveni stručni skup „Mentalno zdravlje za sve“

27/04/2023

Online javnozdravstveni stručni skup „MENTALNO ZDRAVLJE ZA SVE“ 22. svibnja 2023. u 14:00 sati

Hrvatsko društvo za javno zdravstvo HLZ-a i Hrvatski zavod za javno zdravstvo povodom Europskog tjedna javnog zdravlja, 22. – 26. svibnja 2023. godine, organiziraju online javnozdravstveni stručni skup „Mentalno zdravlje za sve“ na kojem će prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., HZJZ, predstaviti Strateški okvir zaštite mentalnog zdravlja do 2030. i akcijske planove koji iz njega proizlaze.

Skup je prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj psihološkoj komori.

Kotizacija se ne plaća.

Prijave na e-mail: ana.vuljanic@hzjz.hr

U svrhu prijave sudionika nadležnim komorama, nakon stručnog skupa (najkasnije do kraja dana 23. svibnja 2023.) potrebno je na e-mail: ana.vuljanic@hzjz.hr dostaviti sljedeće:

    za HLK – ime i prezime, OIB

    za HPK – ime i prezime, ustanova u kojoj radite, članski broj

Link za stručni skup bit će poslan na mail adrese prijavljenih sudionika.

Last modified: 23/08/2023