Hrvatsko društvo za javno zdravstvo

3. Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem

23/10/2014

9.-12. listopada 2014., Vukovar/Vinkovci

Možda nema niti jedne teme koja je u tolikoj mjeri jednostavna i svakodnevna, a istovremeno beskrajno složena i značajna “na duge staze”, kao što je to hrana. Kad govorimo o količini hrane, ne znamo hoćemo li govoriti o gladi ili strahu od pretilosti. Kad govorimo o kemijskom sastavu, ne znamo hoćemo li govoriti o dragocjenim mikronutritijentima ili zagađenjima… Upravo su te „svakodnevne“ spoznaje bile ključne za izbor „ hrane i prehrane“ kao središnjih tema 3. hrvatskog kongresa preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem koji je svojim paralelnim programima održan u Vukovaru i Vinkovcima. od 09 do 12. listopada 2014. Naime, nacionalni kongres preventivne medicine i promicanja zdravlja prepoznat je kao mjesto je na kojem se mora napraviti cjelovita slika “stanja nacije” u najvažnijim javnozdravstvenim područjima, ali i predstaviti neke od novih projekata, strategija i inicijativa. Na kongresu je sudjelovalo više od 250 sudionika, a posebno treba istaknuti sudjelovanje 70-tak patronažnih sestara koje su svojim izlaganjima i nizom prikaza uspješnih projekata pokazali koliku važnost imaju timski rad i suradnja u javnozdravstvenim intervencijama.

Smanjivanje unosa soli – strateški plan

Kongres je 9. listopada u Vukovaru otvorila Regionalna konferencija o smanjenju unosa soli. Na konferenciji su kao predavači sudjelovali stručnjaci iz Velike Britanije, Portugala, Slovenije te Svjetske zdravstvene organizacije koji su pokazali primjere dobre prakse u provođenju programa za smanjenje unosa soli. Prof.dr.sc.Graham MacGregor,vodeći svjetski stručnjak za pitanje soli u prehrani, predstavio je Globalnu svjetsku akciju za borbu protiv prekomjernog unosa kuhinjske soli. Dr.sc. Joao Breda voditelj Programa za prehranu, fizičku aktivnost i debljinu Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije prezentirao je nedavno usvojeni Akcijski plan za hranu i prehranu 2014-2020 (Food and Nutrition acition plan -FNAP)u kojem je smanjenje unosa kuhinjske soli u hrani od strane Svjetske zdravstvene organizacije još jednom prepoznato kao jedan od glavnih rizičnih čimbenika za nastanak čitavog niza nezaraznih kroničnih bolesti. Dosadašnja postignuća na ovom području u Hrvatskoj prikazao je prof. dr. Bojan Jelaković, a u sklopu konferencije Ministar zdravlja prim. Siniša Varga predstavio je Strateški plan o smanjenju unosa soli u RH.

Aktualno stanje i javnozdravstveni izazovi

Središnji dio programa kongresa započeo je izlaganjem ravnateljice Hrvatske agencije za hranu Andreje Gross – Bošković koja je prikazala trenutno stanje kvalitete i sigurnosti hrane. Cjelovitim prikazima po pojedinim područjima ove je tema detaljnije obrađene i u posebnoj sekciji koja je slijedila u nastavku. Istraživanje kroničnih nezaraznih bolesti, te dvije sekcije o intervencijama za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti – jedna posvećena individualnom, a druga populacijskom pristupu – bile su dio velikog bloka posvećenog javnozdravstvenim intervencijama. U ovom bloku prikazani su i rezultati te druge aktivnosti povezane s Nacionalnim preventivnim programima.

Globalne i lokalne prijetnje zaraznih bolesti obrađene su u sekciji unutar koje je održana i radionica o novim načinima informiranja o cijepljenju. Cilj ove radionice bio je dogovoriti strukturu i sadržaje buduće web stranice cijepljenju.

A koliko su u javnom zdravstvu ne odvojivi istraživačko i stručno, akademsko i praktično pokazao je profesor emeritus Silvije Vuletić govoreći o novoj knjizi „Javni diskurs – izazovi suvremenog“ zdravstva.

Zdrave „marende“ i vježbanje za sudionike kongresa

Kako kongres ne bi bio sam mjesto na kojem se govori o zdravlju i prevenciji bolesti sudionici kongres imali su priliku i samo osjetiti što to znači biti uključen u javnozdravstvenu intervenciju. Naime, svi dnevni obroci koji su bili pripremani za sudionike u hotelu Slavonija u Vinkovcima bili su priređeni prema receptima „marendi“ koje se spremaju za učenike u Istri,a tijekom objeda iz restorana su uklonjene sve „solenke“.

U predvorju kongresnih dvorana postavljen je i poseban poligon na kojem su nastavnici i studenti Zdravstvenog Veleučilišta iz Zagreba davali praktične savjete, pomagali u vježbanju te demonstrirali neke od načina korištenja pomagala za vježbanje.

Iskustva prevencije u poplavama

Postignuti rezultati u prevenciji tijekom katastrofalnih poplava 2014. bili su plazište za sekciju “Prevencija u izvanrednim okolnostima”, koja se održala 10. i 11. listopada 2014. godine u Vukovaru. U prezenatcijama je iznesen osvrt na poplave koje su ranije ove godine snažno pogodile cijelu regiju i Hrvatsku, u kojoj je nastradalo upravo područje u kojem se kongres održavao. Na sekciji su pored prikaza brojnih aktivnosti na područjima pogođenim poplavama, prezentirane i mjere smanjenja štetnih utjecaja u izvanrednim situacijama te odaziv za slučaj dr elementarnih nepogoda uključujući velikih nesreća uzrokovanih djelovanjem čovjeka.

Sekciji je prisustvovalo 30-tak sudionika, među kojima su bili predstavnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva obrane RH, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske gorske službe spašavanja te predstavnik grada Vukovara.

Primarijus Marijan Cesarik, zamjenik Ministra zdravlja RH moderirao je okrugli stol„Zajedničkim preventivnim akcijama do sprječavanja posljedica katastrofa“ koji je rezultirao zaključcima za unaprjeđenje djelovanja u slučaju katastrofa.

Pretposljednjeg dana kongresa delegacija kongresa položila je vijenac kod Križa na ušću Vuke u Dunav. Tom prigodom o važnosti prevencije u ratnim zbivanjima govorio je prof. dr. Slobodan Lang.

Kongres je održan u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog društva za javno zdravstvo HLZ-a te u suradnji s brojnim partnerima: Hrvatskom agencijom za hranu, ŠNZ “Andrija Štampar”, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ZZJZ Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatskom udrugom medicinskih sestara – Društvom patronažnih sestara, Hrvatskom udrugom patronažnih sestara i Zdravstvenim veleučilištem iz Zagreba.

  • Ivana Sruk
  • Doc. dr. Danijela Štimac
  • Doc. dr. Aleksandar Džakula – adzakula@gmail.com

Last modified: 23/08/2023