Hrvatsko društvo za javno zdravstvo

1. Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja

23/11/2004

Prvi hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva RH, a organizatori su bili Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar«, u suradnji sa Zavodima za javno zdravstvo županija i grada Zagreba. Predsjednik kongresa bio je doc. dr. Slobodan Lang, predsjednik organizacijskog odbora mr. sc. Marijan Erceg, a znanstvenog odbora doc.dr.sc. Marija Strnad.

Program je bio vrlo opsežan, a obuhvaćao je svečano otvaranje, plenarnu sekciju, 16 sekcija (s usmenim izlaganjima i posterima), 13 radionica, te nekoliko sponzoriranih predavanja. Kongresu je prisustvovalo više od 900 sudionika iz 12 zemalja, pripadnika svih zdravstvenih struka, a prezentirano je oko 300 radova.

Otvaranje kongresa obilježila su izlaganja počasnih gostiju – ministra zdravstva Andre Vlahušića – Preventivna politika zdravlja, kardinala Josipa Bozanića – Vjera i zdravlje i predsjednika RH Stjepana Mesića – Za zdravu Hrvatsku. Potom su sljedila plenarna predavanja. Prvo predavanje na temu Zdravlje i znanje održao je S. Lang. O Organizaciji preventive govorio je ravnatelj HZJZ M. Erceg.

U predavanju Edukacija i istraživanje za zdravlje prof. S. Oreškovića bilo je zanimljivo saznati o nesrazmjeru istraživanja i nacionalne politike o zdravlju, jer 90% istraživačkih fondova odlazi na istraživanja koja su važna za samo 10% stanovništva. Direktorica HZZO-a LJ. Đukanović u svom izlaganju Zdravstveno osiguranje i zdravlje naglasila je kako će se preventivni rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti plaćati. O Sanitarnom nadzoru govorio je inspektor I. Afrić. Program je nastavljen izlaganjima pozvanih inozemnih stručnjaka W. Hanna na temu Osiguranje zdravlja i J. Eskole na temu Zdravlje 2015 – Finski program zdravlja za sve. Plenarna sekcija završena je zanimljivim predavanjem A. Smoljanović o Demografskom zdravlju.

Nakon plenarne sekcije rad kongresa nastavljen je u sekcijama i radionicama.

Teme sekcija:
1. Cijepljenje,
2. Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,
3. Mikrobiologija u javnom zdravstvu,
4. Zaštita okoliša I (kontrola vode i hrane),
5. Zaštita okoliša II (toksikologija i druge teme),
6. Sprečavanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti I (kardiovaskularne),
7. Sprečavanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti II (maligne bolesti),
8. Sprečavanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti III (mentalno zdravlje),
9. Sprečavanje štetnih navika I (nepravilna prehrana, nedovoljna tjelesna aktivnost),
10. Sprečavanje štetnih navika II (pušenje, alkohol, droge),
11. Unapređenje zdravlja I (kanadski projekt),
12. Unapređenje zdravlja II (hrvatska iskustva),
13. Školska medicina,
14. Klinička preventiva,
15. Informacijske i komunikacijske tehnologije,
16. Organizacija preventive.

Radionice:
1. Lijekovi kao javnozdravstveni problem,
2. Ljekarne za zdravlje,
3. Grupe samopomoći u preventivi alkoholnih poremećaja,
4. Crveni križ: preventivni i interventni program za bolje zdravlje u lokalnoj zajednici,
5. Zdravlje djeteta – veliki izazov preventive,
6. Gerontološka stvaraonica – mini simpozij o primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji za starije ljude,
7. Prevencija invalidnosti,
8. Živjeti zdravo,
9. Simpozij o bioprognozi, 10. Psihološki vidovi kvalitete zdravlja i prevencije bolesti,
11. Suvremene metode dijagnostike bolesti usne šupljine,
12. Hrvatska iskustva u promicanju zdravlja – Hrvatska mreža zdravih gradova,
13. Hrvatska iskustva u promicanju zdravlja – rukovođenje i upravljanje za zdravlje (Zdrave županije).

Za vrijeme kongresa obilježena je 55. obljetnica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO je utemeljena 1948., prvi predsjednik skupštine bio je A. Štampar).

Svečanosti upriličenoj tim povodom 26. studenoga, u hotelu Opera, prisustvovao je i direktor Regionalnog ureda SZO za Europu dr. Marc Danzon. Dan kasnije obilježena je i 110. obljetnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


Tekst prenesen iz članka OSVRTI, Farm. Glas. 60, 1/2004., autorice Melite Petrović, Gradska ljekarna Zagreb

Last modified: 23/08/2023